Work > 2020

Nautilus
Nautilus
OIl on Linen
183 x 137 cms
2020